اصلاحات و مفاهیم طب سنتی در متن احادیث | طب الشفا

دانگ یا دانق در طب سنتی و طب الشفا : واحد اندازه گیری وزن،حجم و پول است و غالبا به عنوان واحد وزن به کار برده می شود و معادل نصف مثقال است. گاورس در […]

ادامه مطلب