اصلاحات و مفاهیم طب سنتی در متن احادیث | طب الشفا

دانگ یا دانق در طب سنتی و طب الشفا :

واحد اندازه گیری وزن،حجم و پول است و غالبا به عنوان واحد وزن به کار برده می شود و معادل نصف مثقال است.

گاورس در طب سنتی و طب الشفا

گیاهی درمانی است از تیره گندمیان و از دسته غلات که دانه های شبیه ارزن دارد و با ارزن از یک نوع است و در حقیقت گونه ای ارزن است که دانه هایش درشت تر است و پوستش نیز از پوست ارزن،زبر تر است.دانه های این گیاه را بیشتر به کبوتران دهند.

تشویق در طب سنتی و طب الشفا که در فارسی قدیم به آن (پست) گفته می شد

امروزه به آن قاووت می گویند.در لغت نامه دهخدا لفظ«قاووت»را ترکی می داند که غالبا به معنای آرد حبوبات بریان شده است.
سیاه دانه یا سیاه تخمه:
تخمی است خوشبو و شبیه به زنیان که بر روی خمیر نان می پاشند. نام های دیگر سیاه دانه،حبة السوداء،شونیز،نانجه،نانوخیه، و نانجاه است.

حزادر طب سنتی و طب الشفا

گیاهی است شبیه کرفس،ولی با برگ هایی پهن تر،در فارسی آن را«دینارویه» می گویند. بویی تلخ دارد و دارای دو نوع صحرایی و باغی است که در درمان سنگ کلیه به ان اشاره شده است نوع صحرایی را به شیرازی«برگ کازرونی» و نوع باغی را «آهو دوستک»می نامند.

باذروج در طب سنتی و طب الشفا

در لغت نامه دهخدا نام های دیگری آمده است از جمله: ریحان کوهی،بادرنجبویه،بارلنگ،حوک،ریحان جبلی،باذروق و باذرو.

وسمه یا کتم در طب سنتی و طب الشفا

گیاهی است که آن را با حنا می آمیزند و موها را بذان،خضاب می کنند و رنگش بر جای می ماند.اگر ریشه آن را در آب بپزند، مرکب قلم از آن بدست می آید.

تره تیزک یا شاهیدر طب سنتی و طب الشفا

به گفته امام صادق گیاهی است خوردنی و مزه آن کمی تیز است. از این جهت به آن تره (سبزی) تیزک گفته می شود و در اصفهان آنرا «شاهی» می نامند.

اوقیه در طب سنتی و طب الشفا

واحد وزن با مقادیر متفاوت در زمان ها و مکان های مختلف بوده و در اصل آن را برابر با یک دوازدهم رطل دانسته اند. اوقیه شرعی در قرون نخستین اسلامی در مکه معادل چهل درهم یعنی برابر ۱۲۴ گرم بوده است.

منبع : سایت طب الشفا

لينک کوتاه: https://company.tech-news.ir/?p=389

مطالب مرتبط

ديدگاه کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.