در چند دقیقه قصد دارم شما را با شرکت با مسئولیت محدود و نحوه تاسیس و ثبت شرکت در ترکیه آشنا کنم، امید است بعد از خواندن این مطلب نه چندان پیچیده و بلند بتوانید به این تصمیم مهم دست بزنید. باید در نظر داشته باشید این متن خالی از اشتباه نیست اما سعی شده است که از منابع مطمئن و دسته اول گردآوری شود.

شرکت با مسئولیت محدود

به گزارش سرویس اخبار استارت آپ ها به نقل از شرکت تراست گلوبال، شرکت با مسئولیت محدود (به انگلیسی Private limited company ) یکی از انواع شرکت هایی است که در اکثر کشور های دنیا وجود دارد و اتفاقا پایه و اساس این نوع شرکت در همه جا یکسان است، بدین صورت که در شرکت با مسئولیت محدود هر سهامداری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به بدهی های شرکت فقط به اندازه مبلغی که سرمایه گذاری کرده است موظف به پرداخت می باشد یا به زبان عامیانه تر اگر زمانی شرکت ورشکسته بشود و نتواند جوابگوی طلبکاران باشند، سهامداران فقط سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند را از دست می دهند و طلبکاران نمی توانند باقی مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند.

جزئیات و قوانین ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه

  • تعداد سهامداران باید (اعم از حقوقی یا حقیقی) حداقل یک نفر و حداکثر ۵۰ نفر باشد.
  • همه یا چند نفر از سهامداران می توانند تبعه ترکیه نباشند.
  • هیچ صدور گواهی سهامی صادر نمی شود و تمام مسئولیت سهام داران محدود به میزان سرمایه ثبت شده آنها است.
  • یک چهارم سرمایه شرکت تا زمانی که ثبت و تاسیس شرکت تمام شود باید در بانک بماند.
  • حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه ده هزار لیر می باشد.
  • مدیران می توانند شهروند ترکیه یا تبعه یک کشور خارجی باشند همچنین این امکان است که طبق اساسنامه از سهامداران نباشد و فردی غیر از سهامدارن شرکت باشد.
  • ارزش اسمی هر سهم نمی تواند کمتر از ۲۵ لیر باشد.
  • سرمایه به شکل اوراق سهام منتشر نمی شود.
  • یکبار در سال و ظرف سه ماه بعد از اتمام سال مالی باید جلسات سهامداران برگزار شود.
  • اگر تعداد سهامداران بیش از ۲۰ نفر باشد، انتخاب و انتصاب یک بازرس قانونی ضروری است.

تصمیم بگیرید

با توجه به اطلاعاتی که خواندید می توانید به یک جمع بندی کلی برسید که چقدر ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه مناسب شما می باشد، ثبت شرکت در ترکیه کاری است تخصصی و نیازمند گرفتن مشاوره و راهنمایی از افراد متخصص در این زمنیه است.