هر آنچه باید در مورد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا همان CRM بدانید!

هر آنچه باید در مورد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یا همان CRM بدانید!

CRM به معنای مدیریت ارتباط با مشتری است. سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را می توان به عنوان فرایندها و فن آوری مورد استفاده شرکت ها برای جذب، نگهداری و به دست آوردن مشتریان با […]

ادامه مطلب